kluriga gåtor

Varför ramlade golfaren ihop mitt på banan?

Svar:han fick ett slaganfall.

Vilka barn gillar saft bäst?

Svar:spädbarn

När föder mammor babypojkar?

Svar:på sön-dagar

Vad heter Sveriges sämsta rallyförare?

Svar:åke vilse

Vad heter Kinas sämste gymnast?

Svar:hopp bom bom

När vill bovarna bli skuggade?

Svar:när det är för varmt

Välkommen

Välkommen till babyknapen.

Här kan du läsa och skicka

in roliga historier eller gåtor.

 

Premenumerera

 

QR-kod

http://chart.apis.google.com/

chart?cht=qr&chs=120x120&chl=

http%3A%2F%2Fwww.n.nu%

3Freferrer%3Dbabyknapen.n.nu

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)