Skicka in

Vilken är din roligaste historia/gåta. Skicka in den vid följande adress. [email protected] (om ni skickar in en historia/gåta så skriver jag upp ert namn på hemsidan.)

 


(Lämna tom)

Välkommen

Välkommen till babyknapen.

Här kan du läsa och skicka

in roliga historier eller gåtor.

 

Premenumerera

 

QR-kod

http://chart.apis.google.com/

chart?cht=qr&chs=120x120&chl=

http%3A%2F%2Fwww.n.nu%

3Freferrer%3Dbabyknapen.n.nu

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)